Tp. Hồ Chí Minh

Bộ lọc

Transaction types

  • Bán
  • Cho thuê
  • Dự án

Locations

Tp. Hồ Chí Minh

Các Tỉnh - Thành

Bán nhà Đường Thống Nhất, P.11, Q. Gò Vấp, Hồ Chí Minh

P.11, Q. Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
4
Bedrooms
5
Bathrooms
56.7 m2
Living area
$11.9 tỷ

Bán nhà Đường Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Hồ Chí Minh

P.16, Q. Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
4
Bedrooms
3
Bathrooms
45.1 m2
Living area
$6.8 tỷ

Bán nhà Đường Số 44, P.14, Q. Gò Vấp, Hồ Chí Minh

P.14, Q. Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
3
Bedrooms
4
Bathrooms
37 m2
Living area
$7.99 tỷ

Bán nhà Đường Phan Huy Ích, P.12, Q. Gò Vấp, Hồ Chí Minh

P.12, Q. Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
3
Bedrooms
4
Bathrooms
39 m2
Living area
$7.7 tỷ

Bán nhà Đường Thống Nhất, P.10, Q. Gò Vấp, Hồ Chí Minh

P.10, Q. Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
2
Bedrooms
2
Bathrooms
34 m2
Living area
$3.55 tỷ

Bán nhà đường Quang Trung, P.11, Q. Gò Vấp, Hồ Chí Minh

P.11, Q. Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
0
Bedrooms
4
Bathrooms
68 m2
Living area
$15.5 tỷ

Bán nhà đường Quang Trung, P.8, Q. Gò Vấp, Hồ Chí Minh

P.8, Q. Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
3
Bedrooms
4
Bathrooms
45.1 m2
Living area
$5.3 tỷ

Bán nhà đường Quang Trung, P.12, Q. Gò Vấp, Hồ Chí Minh

P.12, Q. Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
4
Bedrooms
5
Bathrooms
60 m2
Living area
$7.9 tỷ

Bán nhà Quang Trung, P.10, Q. Gò Vấp, Hồ Chí Minh

P.10, Q. Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
2
Bedrooms
2
Bathrooms
43.2 m2
Living area
$4,4 tỷ

Bán nhà Đường Phan Huy Ích, P.14, Q. Gò Vấp, Hồ Chí Minh

P.14, Q. Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
16
Bedrooms
17
Bathrooms
134 m2
Living area
$12.5 tỷ